Görsel İngilizce

Konu: Fotografik Hafıza Teknikleriyle İngilizce Eğitimi

Amaç: Bir ay içinde 1001 kelime ve 1001 cümleyi kodlama yöntemiyle kalıcı hafızaya yerleştirmek ve öğrencinin İngilizceyi akıcı konuşmasını sağlamaktır.

İçerik: Mevcut eğitim sisteminde öğrenci daha çok ezber yaparak öğrenmeye çalışıyor. Sınav için öğreniyor.
öğretmeninden dinlediği veya kitaptan okuduğu İngilizce kelime ve cümleleri genellikle geçici bellekte tutuyor ve büyük kısmını kısa bir süre sonra unutuyor. Diğer yandan yıllara yayılan gramer eğitimi istenilen sonucu vermemektedir. Bu nedenle çok fazla çaba harcanmasına rağmen öğrencilerin İngilizceyi anlama ve konuşma performansı istenilen düzeye gelememektedir. Sonuçta da öğrencinin cesareti kırılmakta ve
“Ben bunu başaramam” duygusuna kapılmaktadır. Bu nedenle maalesef milyonlarca gencimiz dil öğrenmeden liselerden mezun olmaktadır.
Dil aslında bir çırpıda öğrenilmesi gereken bir şeydir. Yıllara yayılan eğitim modellerinde öğrenci bütünü gözden kaçırmaktadır. Fotografik hafıza yöntemiyle hazırladığımız görseller ve hikayeleme teknikleriyle üç günde bütün
gramer kuralları öğretilebilmektedir. Öğrenci ilk günün bitiminde hemen gramer kurallarına uygun ilk cümlelerini kurabilmektedir. Böylece dile karşı cesareti ve
sempatisi artmaktadır.

Gramerin yanı sıra, geliştirdiğimiz software ile on- line dokümanlar üzerinden yapılacak günlük 33 dakikalık çalışmayla, öğrenci her gün 33 yeni kelimeyi kalıcı belleğe yerleştirebilmektedir. Böylece bir ayın bitiminde, gramerin bütün kurallarını içselleştirmiş ve 1001 kelimenin tamamını hatırlayan öğrenci kuralına uygun olarak en az 1001 cümleyi kurabilmekte, İngilizceyi hızlı ve akıcı konuşabilme becerisine sahip olabilmektedir.
Yeni doğan bir çocuk (dili ne olursa olsun) konuşmayı anne babasından öğreniyor. Çocuklar okuma yazmayı bilmeden, dile ait hiçbir kuralı öğrenmeden önce dillerini akıcı bir şekilde konuşmaya başlarlar. Demek ki her çocukta dil öğrenme potansiyeli vardır. Yeter ki öğrenme yöntemi çocuğun doğasına uygun olsun. Fotografik hafıza yöntemiyle gerçekleştirilen eğitim beynin doğal öğrenme yapısına en uygun öğrenme şeklidir. Geliştirdiğimiz bu yöntemle kelime ve kalıpları beyinin öğrenme dili olan anlam içerikli görsellere çevirerek kalıcı belleğe kodlatıyoruz.